دانشجويان متقاضي شركت در دورۀ دکترای پژوهش محور خواهشمند است به منوی اصلی، قسمت معاونت پژوهشی، شاخۀ بخشنامه ها مراجعه نمایید.
شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٣
اطلاعيه مهم امتحانات
منو اصلی
امتحان پنج‌شنبه‌ها

اخبار و اطلاعيه‌ها

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خواهشمند است جهت اطلاع از جدول زمانبندی ثبت نام به قسمت معاونت آموزشی شاخه اطلاعیه های آموزشی مراجعه نمایید.

 دانشجویان محترم جهت اطلاع از زمان امتحانات خارج از ترم به قسمت معاونت آموزشی، شاخه اطلاعیه های آموزشی مراجعه نمایید.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهشمند است جهت اطلاع از جدول زمانبندی پذیرش متأخرین نیمسال اول94-93 و ورودی نیمسالهای گذشته به قسمت معاونت آموزشی شاخه اطلاعیه های آموزشی مراجعه نمایید.

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهشمند است جهت اطلاع از جدول زمانبندی حذف و اضافۀ نیمسال اول94-93 به قسمت معاونت آموزشی شاخه اطلاعیه های آموزشی مراجعه نمایید.

دانشجویان محترم : در صورت داشتن مشکل نظام وظیفه و نقص مدرک به قسمت معاونت دانشجویی شاخۀ اطلاعیه های دانشجویی مراجعه نمایید.

 

مناسبت‌ها

 

 

 

 

 

 

تحصيلات تكميلي

 

 

اطلاعات مفيد
 
 

 
 

Privacy Policy / Copyright © 1995 - 2014, Islamic Azad University south Tehran Branch  Network Services . All Rights Reserved